New
Home » Tag Archives: Ứng dụng Nano Bạc trong xử lý ao nuôi tôm

Tag Archives: Ứng dụng Nano Bạc trong xử lý ao nuôi tôm

Ứng dụng Nano Bạc trong xử lý ao nuôi tôm

Ô nhiễm môi trường đang xảy ra nghiêm trọng trong nuôi trồng thủy sản do phần lớn các chất hữu cơ dư thừa từ thức ăn, phân và các rác thải khác đọng lại dưới đáy ao nuôi. Ngoài ra, các hóa chất, kháng sinh được sử dụng trong quá trình nuôi trồng cũng đọng lại dưới đáy ao nuôi ... Read More »

Hotline: 0908 991 349 (CSKH) - 0983.525.777 (Kỹ Thuật)